niyantray (Denom. P.)

References

All references
Ã…nandakanda1