pātālagaruḍī (mf)

Meanings

Sememes

References

All references
Bhāvaprakāśa1
Rasamañjarī2
Rasaratnākara2
Śārṅgadharasaṃhitā3