References

RArṇ, 10, 39.1
  girikarṇī ca mīnākṣī sahadevī punarnavā /Context
RArṇ, 11, 31.2
  kākamācī ca mīnākṣī apāmārgo munistathā //Context
RArṇ, 16, 3.1
  punarnavā ca mīnākṣī rambhākandaḥ striyorajaḥ /Context