Fundstellen

RCūM, 5, 98.2
  durjanapraṇipātena lakṣamapi māninām //Kontext
RRS, 10, 4.2
  durjanapraṇipātena api māninām //Kontext