Fundstellen

RRS, 10, 15.2
  gārā ca mṛttikātulyā sarvair etair vinirmitā /Kontext