Fundstellen

BhPr, 1, 8, 55.0
  svarṇamākṣikamākhyātaṃ tāpījaṃ madhumākṣikam //Kontext
BhPr, 1, 8, 61.2
  tathaiva mālāṃ vraṇapūrvikāṃ ca karoti tāpījamaśuddhametat //Kontext
KaiNigh, 2, 35.1
  tāpījaṃ mākṣikaṃ tāpyaṃ madhudhātuḥ śilāmadhuḥ /Kontext