Fundstellen

ÅK, 1, 25, 38.2
  kṛṣṇāṅgāḥ kokilāśceti paryāyāste parasparam //Kontext
RājNigh, 13, 116.1
  manojabhāvabhāvitau yadā śivau parasparam /Kontext
RCūM, 11, 114.2
  dhmātāni śuddhivargeṇa milanti ca parasparam //Kontext
RCūM, 15, 4.1
  kalpādau śivayoḥ prītyā parasparajigīṣayā /Kontext
RCūM, 4, 40.2
  kṛṣṇāṅgāḥ koliśāśceti paryāyāste parasparam //Kontext
RRS, 3, 158.2
  dhmātāni śuddhivargeṇa milanti ca parasparam //Kontext
RSK, 2, 33.2
  parasparamalābhe ca yojayettat parasparam //Kontext
RSK, 2, 33.2
  parasparamalābhe ca yojayettat parasparam //Kontext