Fundstellen

ÅK, 1, 26, 225.1
  vanotpalasahasrārdhaṃ kovikopari nikṣipet /Kontext
RPSudh, 10, 9.2
  mūṣā kumudikā proktā kovikā karahāṭikā //Kontext