References

RAdhy, 1, 464.1
  vārttoktā guṭikāstena śrīkaṅkālayayoginā /Context