References

ÅK, 2, 1, 8.1
  sarjaguggululākṣāśca kṣārāśca lavaṇāni ca /Context
ÅK, 2, 1, 59.1
  lākṣā rājī tilāḥ śigru ṭaṅkaṇaṃ lavaṇaṃ guḍam /Context
ÅK, 2, 1, 61.2
  lākṣā rājī guḍaṃ śigru ṭaṅkaṇaṃ lavaṇaṃ tilāḥ //Context
ÅK, 2, 1, 122.2
  pūrvavadvidhamettena sattvaṃ lākṣānibhaṃ bhavet //Context
ÅK, 2, 1, 227.1
  lākṣāsarjarasaḥ sarjī guggulurmitrapañcakam /Context