Fundstellen

RArṇ, 5, 22.1
  sūryāvartaśca kadalī vandhyā kośātakī tathā /Kontext
RArṇ, 7, 89.2
  kadalīkandasāreṇa vandhyākośātakīrasaiḥ //Kontext
RArṇ, 9, 16.1
  koṣātakīdalarasaiḥ kṣārairvā niculodbhavaiḥ /Kontext