Fundstellen

ÅK, 2, 1, 5.2
  kampillaviṣakāsīsagaurīpāṣāṇabhūkhagāḥ //Kontext
RājNigh, 13, 3.2
  kampillatuttharasakaṃ pāradaś cābhrakaṃ catuḥ //Kontext
RājNigh, 13, 99.2
  rañjako lohitāṅgaśca kampillo raktacūrṇakaḥ //Kontext
RCūM, 11, 90.1
  kampillaścāparo gaurīpāṣāṇo navasārakaḥ /Kontext
RRS, 3, 126.1
  kampillaścapalo gaurīpāṣāṇo navasārakaḥ /Kontext