References

RArṇ, 5, 3.2
  anantā kākajaṅghā ca kākamācī kapotikā //Context