Fundstellen

RArṇ, 5, 4.1
  viṣṇukrāntā sahacarā sahādevī mahābalā /Kontext