References

RRS, 10, 51.2
  vanotpalasahasreṇa pūrite puṭanauṣadham //Context
RRS, 10, 52.2
  vanotpalasahasrārdhaṃ krauñcikopari vinyaset /Context
RRS, 11, 27.1
  dve sahasre palānāṃ tu sahasraṃ śatameva vā /Context
RRS, 11, 27.1
  dve sahasre palānāṃ tu sahasraṃ śatameva vā /Context
RRS, 7, 9.1
  sūkṣmacchidrasahasrāḍhyā dravyagālanahetave /Context
RRS, 8, 45.1
  na tatpuṭasahasreṇa kṣayamāyāti sarvathā /Context