Fundstellen

RRS, 10, 27.2
  pakvamūṣeti sā proktā poṭṭalyādivipācane //Kontext