Fundstellen

RAdhy, 1, 100.1
  kākamācī mahārāṣṭrī haridrā tilaparṇikā /Kontext