References

RCūM, 3, 32.1
  guruvākyaratā nityaṃ dhātuvādeṣu te śubhāḥ /Context
RCūM, 3, 33.2
  śucīnāṃ satyavākyānāmāstikānāṃ manasvinām //Context
RRS, 7, 33.2
  guruvākyaratā nityaṃ dhātuvādeṣu te śubhāḥ //Context
RRS, 7, 35.1
  śucīnāṃ satyavākyānāmāstikānāṃ manasvinām /Context