Fundstellen

RājNigh, 13, 10.1
  maṅgalyasaumeravaśātakumbhaśṛṅgāracandrājarajāmbavāni /Kontext