Fundstellen

BhPr, 1, 8, 23.1
  tāmram audumbaraṃ śulbamudumbaramapi smṛtam /Kontext
KaiNigh, 2, 10.2
  audumbaraṃ raktadhātuḥ kanīyaṃ sarvadhātukam //Kontext
RKDh, 1, 1, 257.1
  audumbarākhyavaṭadugdhapalaṃ palaṃ ca lākṣāpalamṛṣipalaṃ tvatha cumbakasya /Kontext