References

RCint, 3, 151.1
  śilācatuṣkaṃ gandheśau kācakūpyāṃ suvarṇakṛt /Context
RCint, 8, 48.2
  guñjātrayaṃ catuṣkaṃ vā sarvarogeṣu yojayet /Context
RKDh, 1, 1, 270.1
  mṛtkarpaṭacatuṣkeṇa pūrvavadviniyojayet /Context