Fundstellen

RCūM, 16, 41.2
  vidadhati varakalpaṃ sindhukandarpatulyaṃ daśaśatamitavarṣaprāptadīrghāyuṣaṃ ca //Kontext
RCūM, 16, 63.2
  pūjitaṃ sarvadevaiśca vedakalpayugāyuṣam //Kontext
RKDh, 1, 1, 100.3
  caṣakaṃ darvikākalpaṃ dīrghahastakasaṃyutam /Kontext