Fundstellen

RPSudh, 10, 30.1
  aṃgārakoṣṭhikā nāma rājahastapramāṇakā /Kontext