References

ÅK, 1, 25, 42.2
  rūpikādugdhasampiṣṭaśilāyāṃ parilepitam //Context
ÅK, 1, 26, 238.2
  rūpikā kūpikā siddhā golaṃ caiva karaṇḍakam //Context
RCūM, 4, 44.2
  rūpikādugdhasampiṣṭaśilayā parilepitam //Context