References

RRS, 10, 33.1
  rājahastasamutsedhā tadardhāyāmavistarā /Context
RRS, 10, 53.1
  rājahastapramāṇena caturasraṃ ca nimnakam /Context
RRS, 2, 3.1
  rājahastād adhastād yatsamānītaṃ ghanaṃ khaneḥ /Context