Fundstellen

ÅK, 1, 26, 163.1
  gārāśca mṛttikā tulyā sarvairetairvinirmitā /Kontext
RRS, 10, 15.2
  gārā ca mṛttikātulyā sarvair etair vinirmitā /Kontext