References

RArṇ, 16, 89.2
  śivā śakralatā kanyā saptaitāstu mahālatāḥ //Context