References

ÅK, 2, 1, 301.1
  muktāsphoṭastautikastu mauktikaprasavā ca sā /Context