References

ÅK, 2, 1, 301.1
  muktāsphoṭastautikastu mauktikaprasavā ca sā /Context
RājNigh, 13, 126.2
  muktāsphoṭas tautikaṃ tu mauktikaprasavā ca sā /Context