References

RHT, 18, 14.1
  tāpībhavanṛpāvartabījapūrarasārditam /Context