Reinigen von Kupfer (RMañj, 5.28)
gomūtreṇa pacedyāmaṃ tāmrapatraṃ dṛḍhāgninā ⁄
śudhyate nātra sandeho māraṇaṃ vāpyathocyate ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5Kupfer
6Urin
7OrtFeuer

Reinigen von Kupfer (RMañj, 5.26/27)
lavaṇair vajradugdhena tāmrapatraṃ vilepayet ⁄⁄
agnau saṃtāpya nirguṇḍīrasaiḥ siktaṃ ca saptadhā ⁄
snuhyarkasvarase'pyevaṃ śulbaśuddhirbhaviṣyati ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Kupfer [flachgehämmert]
7Ins.
8vajrī
9Salz
10Verberhitzen
11Sub.N.N.
12Obj.Kupfer [flachgehämmert]
13OrtFeuer
14Verb (7 x)eintauchen
15Sub.N.N.
16Obj.Kupfer [flachgehämmert]
17Ort
18snuh(ī)
19Mudarpflanze
20Vitex negundo L.

Reinigen von Kupfer (RCint, 6.10)
snuhyarkakṣīralavaṇakāñjikaistāmrapatrakam ⁄
liptvā pratāpya nirguṇḍīrase siñcetpunaḥ punaḥ ⁄
vārān dvādaśa tacchudhyellepāttāpācca secanāt ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer [flachgehämmert]
3Proc (12 x)
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Kupfer [flachgehämmert]
7Ins.
8snuh(ī)
9Mudarpflanze
10Salz
11kāñjika
12Verberhitzen
13Sub.N.N.
14Obj.Kupfer [flachgehämmert]
15Verbeintauchen
16Sub.N.N.
17Obj.Kupfer [flachgehämmert]
18OrtVitex negundo L.

Reinigen von Kupfer (RCint, 6.11)
gomūtreṇa pacedyāmaṃ tāmrapatraṃ dṛḍhāgninā ⁄
sāmlakṣāreṇa saṃśuddhiṃ tāmramāpnoti sarvathā ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5Kupfer
6Urin
7saurer Saft
8alkalische Stoffe
9OrtFeuer

Reinigen von Kupfer (RCūM, 14.48-56)
tālapatrasamābhāni tāmrapatrāṇi kārayet ⁄⁄
niṣkvāthya kāñjike yāmaṃ bhasmanā pariśodhya ca ⁄
yāmaṃ kṣīreṇa niṣkvāthya tatraiva sthāpayeddinam ⁄⁄
dinaikaṃ lavaṇopetaṃ tintiḍīphalakardame ⁄
jambīranīraniṣpiṣṭapaṭunā pariveṣṭya ca ⁄⁄
dhmātvājāmūtramadhye tu sakṛdeva nimajjayet ⁄
tāmrasyārdhaṃ sasindhūtthaiḥ pakvanimbukavāribhiḥ ⁄⁄
liptvā dhmātvā kṣipettakre mahiṣīchagaṇānvite ⁄
tattāmraṃ tulyabhāgena hemamākṣikasaṃyutam ⁄⁄
dhamed atidṛḍhāṅgāraiś caikavāramataḥ param ⁄
vinā tāpyaistrivāraṃ ca cakrikāṃ kalpayettataḥ ⁄⁄
tatastrikaṭukakvāthe tridinaṃ sthāpayettataḥ ⁄
utkvāthya bhasmanā mṛjya jalaiḥ prakṣālya sāraghaiḥ ⁄⁄
vilipya sāraghopetasitayā ca trivārakam ⁄
puṭed vanotpalaistāmraṃ bhavet svarṇasamaṃ guṇaiḥ ⁄⁄
kumārīpatramadhye tu śulbapatraṃ niveśitam ⁄
puṭitaṃ doṣanirmuktaṃ pāṇḍuraṃ ca prajāyate ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer [flachgehämmert]
3Proc
4Verberhitzen
5Sub.N.N.
6Obj.
7Kupfer [flachgehämmert]
8kāñjika
9Verbabreiben
10Sub.N.N.
11Obj.Kupfer [flachgehämmert]
12Ins.Asche
13Verberhitzen
14Sub.N.N.
15Obj.
16Kupfer [flachgehämmert]
17Milch
18Verbeinweichen
19Sub.N.N.
20Obj.Kupfer [flachgehämmert]
21Ins.Milch
22Verbeinweichen
23Sub.N.N.
24Obj.Kupfer [flachgehämmert]
25Ins.
26Salz
27Frucht
28Verbbeschmieren
29Sub.N.N.
30Obj.Kupfer [flachgehämmert]
31Ins.
32Zitronat-Zitrone
33saindhava
34Verberhitzen
35Sub.N.N.
36Obj.Kupfer [flachgehämmert]
37Verbeintauchen
38Sub.N.N.
39Obj.Kupfer [flachgehämmert]
40OrtUrin
41Verbbeschmieren
42Sub.N.N.
43Obj.Kupfer [flachgehämmert]
44Ins.
45saindhava
46Zitronat-Zitrone
47Verberhitzen
48Sub.N.N.
49Obj.Kupfer [flachgehämmert]
50Verbeintauchen
51Sub.N.N.
52Obj.Kupfer [flachgehämmert]
53Ort
54takra
55getrockneter Kuhdung
56Verb (1 x)erhitzen
57Sub.N.N.
58Obj.
59Kupfer [flachgehämmert]
60svarṇamākṣika
61OrtFeuer
62Verb (3 x)erhitzen
63Sub.N.N.
64Obj.Kupfer [flachgehämmert]
65Ins.Holzkohle
66Verbformen
67Sub.N.N.
68Obj.cakrikā
69Ins.Kupfer [flachgehämmert]
70Verbeinweichen
71Sub.N.N.
72Obj.Kupfer [flachgehämmert]
73Orttrikaṭu
74Verbeinkochen
75Sub.N.N.
76Obj.Kupfer [flachgehämmert]
77Verbabreiben
78Sub.N.N.
79Obj.Kupfer [flachgehämmert]
80Ins.Asche
81Verbwaschen
82Sub.N.N.
83Obj.Kupfer [flachgehämmert]
84Ins.
85Wasser
86Honig
87Verb (3 x)beschmieren
88Sub.N.N.
89Obj.Kupfer [flachgehämmert]
90Ins.
91Honig
92Zucker
93Verbpuṭapāka durchführen
94Sub.N.N.
95Obj.Kupfer [flachgehämmert]
96OrtFeuer
97Verbeinwickeln
98Sub.N.N.
99Obj.Kupfer [flachgehämmert]
100Ins.Blatt
101Verbpuṭapāka durchführen
102Sub.N.N.
103Obj.Kupfer [flachgehämmert]

Reinigen von Kupfer (RCūM, 14.45/46)
tāmraṃ kṣārāmlasaṃyuktaṃ drāvitaṃ dattagairikam ⁄
nikṣiptaṃ mahiṣītakre chagaṇe saptavārakam ⁄⁄
pañcadoṣavinirmuktaṃ bhasmayogyaṃ ca jāyate ⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer
3Proc (7 x)
4Verbschmelzen (tr.)
5Sub.N.N.
6Obj.
7Kupfer
8alkalische Stoffe
9saurer Saft
10Verbeintauchen
11Sub.N.N.
12Obj.Kupfer
13Ort
14takra
15getrockneter Kuhdung
16gairika

Reinigen von Kupfer (RCūM, 14.46/47)
tāmranirdalapatrāṇi viliptāni tu sindhunā ⁄⁄
dhmātvā sauvīrake kṣepād viśudhyantyaṣṭavārataḥ ⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer [flachgehämmert]
3Proc (8 x)
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Kupfer [flachgehämmert]
7Ins.saindhava
8Verberhitzen
9Sub.N.N.
10Obj.Kupfer [flachgehämmert]
11Verbeintauchen
12Sub.N.N.
13Obj.Kupfer [flachgehämmert]
14Ortkāñjika

Reinigen von Kupfer (RCūM, 14.47/48)
nimbāmbupaṭuliptāni tāpitānyaṣṭavārakam ⁄⁄
viśudhyantyarkapatrāṇi nirguṇḍyā rasamajjanāt ⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer [flachgehämmert]
3Proc (8 x)
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Kupfer [flachgehämmert]
7Ins.
8Burma-Nimbaum
9saindhava
10Verberhitzen
11Sub.N.N.
12Obj.Kupfer [flachgehämmert]
13Verbeintauchen
14Sub.N.N.
15Obj.Kupfer [flachgehämmert]
16OrtVitex negundo L.

Reinigen von Kupfer (RRĀ, R.kh., 8.50)
gomūtreṇa pacettāmrapatraṃ yāmaṃ dṛḍhāgninā ⁄
śudhyate nātra sandeho māraṇaṃ kathyate'dhunā ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5Kupfer
6Urin
7OrtFeuer

Reinigen von Kupfer (RRĀ, R.kh., 8.47-49)
snuhyarkakṣīralavaṇakāñjikais tāmrapatrakam liptvā ⁄
pratāpyaṃ nirguṇḍīrasaiḥ siñcyātpunaḥ punaḥ ⁄⁄
vāradvādaśadāhatvaṃ lepanāttāmrasiñcanāt ⁄
khaṭikā lavaṇaṃ takrair āranālaiśca peṣayet ⁄⁄
tena liptvā tāmrapatraṃ taptaṃ taptaṃ niṣecayet ⁄
ṣaḍvāram amlapiṣṭena(?) nirguṇḍyāstu viśuddhaye ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer [flachgehämmert]
3Proc (12 x)
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Kupfer [flachgehämmert]
7Ins.
8snuh(ī)
9Mudarpflanze
10Salz
11kāñjika
12Verberhitzen
13Sub.N.N.
14Obj.Kupfer [flachgehämmert]
15Verbeintauchen
16Sub.N.N.
17Obj.Kupfer [flachgehämmert]
18OrtVitex negundo L.
19Proc (6 x)
20Verbbeschmieren
21Sub.N.N.
22Obj.Kupfer [flachgehämmert]
23Ins.
24khaṭikā
25Salz
26takra
27āranāla
28Verberhitzen
29Sub.N.N.
30Obj.Kupfer [flachgehämmert]
31Verb (6 x)eintauchen
32Sub.N.N.
33Obj.Kupfer [flachgehämmert]
34OrtVitex negundo L.

Reinigen von Kupfer (RRĀ, V.kh., 3.106/107)
trikṣāraṃ paṃcalavaṇaṃ jambīrāmlena saptadhā ⁄⁄
bhāvayedātape tīvre tatkalkena vilepya ca ⁄
ghoṣāratāmrapatrāṇāṃ śuddhyai gajapuṭe pacet ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer [flachgehämmert]
3Proc (7 x)
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Kupfer [flachgehämmert]
7Ins.
8trikṣāra
9pañcalavaṇa
10Zitronat-Zitrone
11Verbpuṭapāka durchführen
12Sub.N.N.
13Obj.Kupfer [flachgehämmert]
14Ortgajapuṭa

Reinigen von Kupfer (RArṇ, 17.95-97)
lāṅgalī citrako dantī hayaghnottaravāruṇī ⁄
godhāvatī vajravallī śvetārkaḥ śakravāruṇī ⁄⁄
viṣṇukrāntāśvagandhā ca śigruḥ pañcāṅgulī tathā ⁄
punarnavā apāmārga iṅgudī cakramardakaḥ ⁄⁄
guḍūcī caiva hiṃsrā ca ekadvitricaturthakaḥ ⁄
mahiṣīkṣīrasaṃdhānāt saptāhādupari priye ⁄
niṣeke kriyamāṇe tu jāyate śulvaśodhanam ⁄⁄
1Proc
2Verb
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.Kupfer
5Ins.
6lāṅgalī
7Plumbago zeylanica L.
8Krotonölbaum
9Oleander
10Bittermelone
11godhāvatī
12vajravallī
13Mudarpflanze
14Blaue Schamblume
15Physalis flexuosa
16Meerrettichbaum
17pañcāṅgulī
18punarnavā
19Achyranthes aspera L.
20iṅgudī
21cakramarda
22Tinospora cordifolia Miers
23hiṃsrā
24Milch

Reinigen von Kupfer (RArṇ, 12.138/39)
raktacitrakacūrṇena vaṅgas tāpais tribhis tribhiḥ ⁄
sarvadoṣavinirmuktaḥ stambhamāyāti tatkṣaṇāt ⁄⁄
tanmūlaṃ sūtakaṃ cāmle kaṅguṇītailasevanāt ⁄
ekaviṃśativāreṇa śulvaṃ śuddhaṃ bhaviṣyati ⁄⁄
1Proc
2Verb (21 x)
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.Kupfer
5Ins.
6Quecksilber
7saurer Saft
8Wurzel
9Kolbenhirse

Reinigen von Kupfer (BhPr, 2.3.55/56)
pattalīkṛtapattrāṇi tāmrasyāgnau pratāpayet ⁄
niṣiñcet taptataptāni taile takre ca kāñjike ⁄⁄
gomūtre ca kulatthānāṃ kaṣāye ca tridhā tridhā ⁄
evaṃ tāmrasya patrāṇāṃ viśuddhiḥ samprajāyate ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer [flachgehämmert]
3Proc (3 x)
4Verberhitzen
5Sub.N.N.
6Obj.Kupfer [flachgehämmert]
7OrtFeuer
8Verb (3 x)eintauchen
9Sub.N.N.
10Obj.Kupfer [flachgehämmert]
11OrtÖl
12Verberhitzen
13Sub.N.N.
14Obj.Kupfer [flachgehämmert]
15OrtFeuer
16Verb (3 x)eintauchen
17Sub.N.N.
18Obj.Kupfer [flachgehämmert]
19Orttakra
20Verberhitzen
21Sub.N.N.
22Obj.Kupfer [flachgehämmert]
23OrtFeuer
24Verb (3 x)eintauchen
25Sub.N.N.
26Obj.Kupfer [flachgehämmert]
27Ortkāñjika
28Verberhitzen
29Sub.N.N.
30Obj.Kupfer [flachgehämmert]
31OrtFeuer
32Verb (3 x)eintauchen
33Sub.N.N.
34Obj.Kupfer [flachgehämmert]
35OrtUrin
36Verberhitzen
37Sub.N.N.
38Obj.Kupfer [flachgehämmert]
39OrtFeuer
40Verbeintauchen
41Sub.N.N.
42Obj.Kupfer [flachgehämmert]
43OrtPferdebohne

Reinigen von Kupfer (RRS, 5.52)
gomūtreṇa pacedyāmaṃ tāmrapatraṃ dṛḍhāgninā ⁄
śudhyate nātra saṃdeho māraṇaṃ cāpyathocyate ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5Kupfer
6Urin
7OrtFeuer

Reinigen von Kupfer (RRS, 5.50)
tāmranirmalapatrāṇi liptvā nimbvambusindhunā ⁄
dhmātvā sauvīrakakṣepādviśudhyatyaṣṭavārataḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer [flachgehämmert, śuddha]
3Proc (8 x)
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Kupfer [flachgehämmert, śuddha]
7Ins.
8saindhava
9Zitronat-Zitrone
10Verberhitzen
11Sub.N.N.
12Obj.Kupfer [flachgehämmert, śuddha]
13Verbeintauchen
14Sub.N.N.
15Obj.Kupfer [flachgehämmert, śuddha]
16Ortkāñjika

Reinigen von Kupfer (RRS, 3.49)
tāmraṃ kṣārāmlasaṃyuktaṃ drāvitaṃ dattagairikam ⁄
nikṣiptaṃ mahiṣītakre chagaṇe saptavārakam ⁄
pañcadoṣavinirmuktaṃ bhasmayogyaṃ hi jāyate ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer
3Proc (7 x)
4Verbschmelzen (tr.)
5Sub.N.N.
6Obj.
7Kupfer
8alkalische Stoffe
9saurer Saft
10Verb (1 x)eintauchen
11Sub.N.N.
12Obj.Kupfer
13Ort
14takra
15getrockneter Kuhdung
16gairika

Reinigen von Kupfer (RHT, 9.13)
tanurapi patraṃ liptaṃ lavaṇakṣārāmlaravisnuhikṣīraiḥ ⁄
dhmātaṃ nirguṇḍīrasasaṃsiktaṃ bahuśo bhaveddhi raktaṃ ca ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Kupfer [flachgehämmert]
7Ins.
8Salz
9alkalische Stoffe
10saurer Saft
11Mudarpflanze
12snuh(ī)
13Verberhitzen
14Sub.N.N.
15Obj.Kupfer [flachgehämmert]
16Verbeintauchen
17Sub.N.N.
18Obj.Kupfer [flachgehämmert]
19OrtVitex negundo L.

Reinigen von Kupfer (RSK, 2.18)
gavāṃ mūtraiḥ paceccāhastāmrapatraṃ dṛḍhāgninā ⁄
vāriṇā kṣālayet paścādekaviṃśatidhā śuciḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer [flachgehämmert]
3Proc (21 x)
4Verberhitzen
5Sub.N.N.
6Obj.
7Kupfer [flachgehämmert]
8Urin
9OrtFeuer
10Verbwaschen
11Sub.N.N.
12Obj.Kupfer [flachgehämmert]
13Ins.Wasser

Reinigen von Kupfer (RRS, 5.51)
nimbvambupaṭuliptāni tāpitānyaṣṭavārakam ⁄
viśudhyantyarkapatrāṇi nirguṃḍyārasamajjanāt ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer [flachgehämmert]
3Proc (8 x)
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Kupfer [flachgehämmert]
7Ins.
8Zitronat-Zitrone
9saindhava
10Verberhitzen
11Sub.N.N.
12Obj.Kupfer [flachgehämmert]
13Verbeintauchen
14Sub.N.N.
15Obj.Kupfer [flachgehämmert]
16OrtVitex negundo L.

Reinigen von Kupfer (RSS, 1.270/71)
paṭunā ravidugdhena tāmrapatrāṇi lepayet ⁄
agnau saṃtāpya nirguṇḍīrase siñcetpunaḥ punaḥ ⁄⁄
gomūtreṇa pacedyāmaṃ tāmrapatraṃ dṛḍhāgninā ⁄
śudhyate nātra sandeho māraṇaṃ cātra kathyate ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarKupfer [flachgehämmert]
3Proc
4Verbbeschmieren
5Sub.N.N.
6Obj.Kupfer [flachgehämmert]
7Ins.
8saindhava
9Mudarpflanze
10Verberhitzen
11Sub.N.N.
12Obj.Kupfer [flachgehämmert]
13OrtFeuer
14Verbeintauchen
15Sub.N.N.
16Obj.Kupfer [flachgehämmert]
17OrtVitex negundo L.
18Proc→ Abschluss
19Verberhitzen
20Sub.N.N.
21Obj.
22Kupfer [flachgehämmert]
23Urin
24OrtFeuer