śodhana von mahārasas (RArṇ, 7.89/90)
sūryāvartodakakaṇāvahniśigruśiphārasaiḥ ⁄
kadalīkandasāreṇa vandhyākośātakīrasaiḥ ⁄⁄
kākamācīdevadālīvajrakandarasaistathā ⁄
ebhir vyastaiḥ samastairvā kṣārāmlasnehasaindhavaiḥ ⁄
mahārasāścoparasāḥ śuddhimāyānti bhāvitāḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.mahārasa
5Ins.
6Afrikanische Spinnenpflanze
7jalapippalī
8Plumbago zeylanica L.
9Meerrettichbaum
10Knolle
11(vandhyā)karkoṭī
12Gerippte Schwammgurke
13Solanum indicum L.
14devadālī
15vanaśūraṇa
16alkalische Stoffe
17saurer Saft
18Öl
19saindhava

śodhana von mahārasas (RHT, 9.8/9)
sūryāvartaḥ kadalī vandhyā kośātakī ca suradālī ⁄
śigruśca vajrakando nīrakaṇā kākamācī ca ⁄⁄
āsāmekarasena tu lavaṇakṣārāmlabhāvitā bahuśaḥ ⁄
śudhyanti rasoparasā dhmātāḥ sattvāni muñcanti ⁄⁄
1Proc
2Verb
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.mahārasa
5Ins.
6Afrikanische Spinnenpflanze
7Banane
8(vandhyā)karkoṭī
9Gerippte Schwammgurke
10devadālī
11Meerrettichbaum
12vanaśūraṇa
13jalapippalī
14Solanum indicum L.
15Salz
16alkalische Stoffe
17saurer Saft

śodhana von mahārasas (RRS, 3.119/120)
sūryāvartakakadalī vandhyā kośātakī ca suradālī ⁄
śigruśca vajrakando niraṅkaṇā kākamācī ca ⁄⁄
āsāmekarasena tu lavaṇakṣārāmlabhāvitaṃ bahuśaḥ ⁄
śudhyanti rasoparasā dhmātā muñcanti sattvāni ⁄⁄
1Proc
2Verb
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.mahārasa
5Ins.
6Afrikanische Spinnenpflanze
7Banane
8(vandhyā)karkoṭī
9Gerippte Schwammgurke
10devadālī
11Meerrettichbaum
12vanaśūraṇa
13jalapippalī
14Solanum indicum L.
15Salz
16alkalische Stoffe
17saurer Saft