References

RCūM, 11, 39.2
  granthavistārabhītyā te likhitā na mayā khalu //Context
RPSudh, 1, 12.2
  vājīkaraṇayogāśca nātisaṃkṣepavistārāt graṃthe 'smin parikalpitāḥ //Context
RRS, 3, 42.2
  granthavistārabhītena somadevena bhūbhujā //Context
RRS, 3, 83.2
  granthavistārabhītyāto likhitā na mayā khalu //Context