Fundstellen

RArṇ, 12, 43.1
  narasārarasenaiva hanūmatyā rasena ca /Kontext
RArṇ, 5, 12.2
  ajamārī koṭarākṣī hanūmatyaṅganāyikā //Kontext
RArṇ, 5, 18.2
  devadālī śaṅkhapuṣpī kākamācī hanūmatī //Kontext