Fundstellen

RRS, 11, 56.2
  kākamācī mahārāṣṭrī haridrā tilaparṇikā //Kontext