Herstellung von Mennige (RCint, 6.52-54)
bhūbhujaṅgamagastiṃ ca piṣṭvā pātraṃ pralepayet ⁄
tatra savidrute nāge vāsāpāmārgasambhavam ⁄⁄
kṣāraṃ vimiśrayettatra caturthāṃśaṃ gurūktitaḥ ⁄
praharaṃ pācayeccullyāṃ vāsādarvyā vighaṭṭayan ⁄⁄
tata uddhṛtya taccūrṇaṃ vāsānīrairvimardayet ⁄
puṭetpunaḥ samuddhṛtya taddraveṇa vimardayet ⁄
evaṃ saptapuṭairnāgaḥ sindūro jāyate dhruvam ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarBlei
3VarGefäß
4Proc
5Verbausschmieren
6Sub.N.N.
7Obj.Gefäß
8Ins.
9bhūnāga
10Großblütige Sesbanie
11Verbschmelzen (tr.)
12Sub.N.N.
13Obj.
14Blei
15vāsā
16Achyranthes aspera L.
17Proc (7 x)
18Verberhitzen
19Sub.N.N.
20Obj.Blei
21OrtGefäß
22OrtOfen
23Verbumrühren
24Sub.N.N.
25Obj.Blei
26Ins.Löffel
27Verbzerreiben
28Sub.N.N.
29Obj.
30vāsā
31Blei

Herstellung von Mennige (RRĀ, V.kh., 19.46)
ciṃcātvagbhasmapādāṃśaṃ drute nāge vinikṣipet ⁄
pācayellohaje pātre lohadarvyā nigharṣayet ⁄
caṇḍāgninā dinaikaṃ tu sindūraṃ jāyate śubham ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarBlei
3Proc
4Verbschmelzen (tr.)
5Sub.N.N.
6Obj.
7Blei
8Rinde
9Verberhitzen
10Sub.N.N.
11Obj.Blei
12OrtGefäß
13OrtFeuer
14Verbumrühren
15Sub.N.N.
16Obj.Blei
17Ins.Löffel

Herstellung von Mennige (RRĀ, V.kh., 19.50-54)
palānāṃ dviśataṃ nāgaṃ drāvayellohabhājane ⁄
samūlavāsakābhasma pādāṃśaṃ tatra nikṣipet ⁄⁄
pītavarṇaṃ bhavedyāvattāvat pacyāt pracālayet ⁄
tataḥ suśītalaṃ kṛtvā jalena cālayetpunaḥ ⁄⁄
palamātrā vaṭī kṛtvā vāsābhasmopari kṣipet ⁄
chāyāśuṣkā samāhṛtya mṛdbhāṇḍe nūtane kṣipet ⁄⁄
kṣiptvā ruddhvā paceccullyāṃ nirvāte tīvravahninā ⁄
chidraṃ kuryād bhāṇḍavaktre śalākāṃ lohajāṃ kṣipet ⁄⁄
raktavarṇā yadā syātsā tāvatpacyātparīkṣayet ⁄
sindūraṃ jāyate divyaṃ siddhayoga udāhṛtaḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarBlei
3Proc
4Verbschmelzen (tr.)
5Sub.N.N.
6Obj.
7vāsā
8Blei
9OrtGefäß
10Verberhitzen
11Sub.N.N.
12Obj.Blei
13Verbumrühren
14Sub.N.N.
15Obj.Blei
16Verbabkühlen lassen
17Sub.N.N.
18Obj.Blei
19Verbzerreiben
20Sub.N.N.
21Obj.
22Wasser
23Blei
24Verbzu einer Kugel formen
25Sub.N.N.
26Obj.Blei
27Verbbeschmieren
28Sub.N.N.
29Obj.Blei
30Ins.vāsā
31Verbtrocknen lassen
32Sub.N.N.
33Obj.Blei
34OrtSchatten
35Verbpuṭapāka durchführen
36Sub.N.N.
37Obj.Blei
38OrtGefäß
39OrtFeuer

Herstellung von Mennige (RRĀ, V.kh., 19.47/48)
raktaśākhinyapāmārgakuṭajasya tu bhasmakam ⁄
caturthāṃśaṃ drute nāge dattvā mardyaṃ dinadvayam ⁄⁄
pūrvavallohapātre tu sindūraṃ jāyate śubham ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarBlei
3Proc
4Verbschmelzen (tr.)
5Sub.N.N.
6Obj.
7Blei
8śākhinī
9Achyranthes aspera L.
10Holarrhena antidysenterica Wall.
11Verberhitzen
12Sub.N.N.
13Obj.Blei
14OrtGefäß
15Verbumrühren
16Sub.N.N.
17Obj.Blei