drāvaṇa von vajra (RRĀ, V.kh., 17.67)
sūkṣmacūrṇaṃ tu saptāhaṃ vetasāmle vinikṣipet ⁄
saptāhād uddhṛtaṃ taṃ vai puṭe ruddhvā drutirbhavet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvajra [pulverförmig]
3Proc
4Verbeinweichen
5Sub.N.N.
6Obj.vajra [pulverförmig]
7Ins.Indischer Sauerampfer
8Verbpuṭapāka durchführen
9Sub.N.N.
10Obj.vajra [pulverförmig]

drāvaṇa von vajra (RRĀ, V.kh., 17.66)
vajravallyantarasthaṃ ca kṛtvā vajraṃ nirundhitam ⁄
jalabhāṃḍagataṃ svedyaṃ saptāhād dravatāṃ vrajet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvajra
3Proc
4Verbhineinlegen, -stellen
5Sub.N.N.
6Obj.vajra
7Ortvajravallī
8Verbsveday
9Sub.N.N.
10Obj.vajra
11Ins.Wasser
12OrtGefäß

drāvaṇa von vajra (RRĀ, V.kh., 9.121-123)
athāsya koṭivedhasya rasendrasyāparo vidhiḥ ⁄
viṣṇukrāntā ca cakrāṅkā kaṇṭārī caiva ciñcikā ⁄⁄
etāsāṃ dravamādāya mūṣālepaṃ tu kārayet ⁄
tasyāṃ pūrvarasaṃ kṣiptvā dhamed drāvaṃ kṣipan kṣipan ⁄⁄
vajraṃ tatraiva dātavyaṃ dravatyeva na saṃśayaḥ ⁄
1Var
N.N.
2Varvajra
3VarTiegel
4Proc
5Verbausschmieren
6Sub.N.N.
7Obj.Tiegel
8Ins.
9Blaue Schamblume
10Cyperus scariosus R. Br.
11kaṇṭārī
12Tamarinde
13Verberhitzen
14Sub.N.N.
15Obj.
16vajra
17Quecksilber
18OrtTiegel

drāvaṇa von vajra (RArṇ, 6.117)
asthiśṛṅkhalamadhyasthaṃ kṛtvā vajraṃ virandhritam ⁄
jalabhāṇḍe tu tat svinnaṃ saptāhaṃ dravatāṃ vrajet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvajra
3Proc
4Verbhineinlegen, -stellen
5Sub.N.N.
6Obj.vajra
7Ortasthiśṛṅkhala
8Verbsveday
9Sub.N.N.
10Obj.vajra
11Ins.Wasser
12OrtGefäß

drāvaṇa von vajra (RArṇ, 6.118/119)
kṣāratrayaṃ rāmaṭhaṃ ca caṇakāmlavetasam ⁄
kṣiptvā jvālāmukhīkṣīraṃ sthalakumbhīrasena ca ⁄⁄
etaistu marditaṃ vajraṃ snuhyarkapayasā tathā ⁄
dolāyāṃ svedayeddevi jāyate rasavad yathā ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvajra
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7vajra
8trikṣāra
9Ferula assa-foetida L.
10Kichererbse
11Indischer Sauerampfer
12jvālāmukhī
13sthalakumbhī
14snuh(ī)
15Mudarpflanze
16Verbsveday
17Sub.N.N.
18Obj.vajra
19Ortdolāyantra

drāvaṇa von vajra (RRS, 4.70)
vajravallyantarasthaṃ ca kṛtvā vajraṃ nirodhayet ⁄
amlabhāṇḍagataṃ svedyaṃ saptāhād dravatām vrajet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvajra
3Proc
4Verbhineinlegen, -stellen
5Sub.N.N.
6Obj.vajra
7Ortvajravallī
8Verbsveday
9Sub.N.N.
10Obj.vajra
11Ins.saurer Saft
12OrtGefäß