sattvapātana von Realgar (RCūM, 11.59)
aṣṭamāṃśena kiṭṭena guḍaguggulusarpiṣā ⁄
koṣṭhyāṃ ruddhvā dṛḍhaṃ dhmātā sattvaṃ muñcenmanaḥśilā ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5Rost
6Melasse
7Bdellium
8Ghee
9Realgar
10Ortkoṣṭhī

sattvapātana von Realgar (RCūM, 11.60/61)
bhūnāgadhautasaubhāgyamadanaiśca vimarditaiḥ ⁄
kāravellīdalāmbhobhirmūṣāṃ kṛtvātra nikṣipet ⁄⁄
śilāṃ kṣārāmlaniṣpiṣṭāṃ pradhamet tadanantaram ⁄
ghaṭikādvayamātraṃ hi dhmātā sattvaṃ tyajatyasau ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarRealgar
3VarTiegel
4Proc
5Verbformen
6Sub.N.N.
7Obj.Tiegel
8Ins.
9dhauta
10Borax
11Randia dumetorum Lam.
12Blatt
13Verbpuṭapāka durchführen
14Sub.N.N.
15Obj.Realgar
16Ins.
17alkalische Stoffe
18saurer Saft
19OrtTiegel

sattvapātana von Realgar (RRĀ, V.kh., 13.37)
agastyaśigrujaistoyais tryahaṃ bhāvyā manaḥśilā ⁄
tālakauṣadhayogena sattvaṃ hemanibhaṃ bhavet ⁄
1Var
N.N.
2VarRealgar
3Proc
4Verbeinweichen
5Sub.N.N.
6Obj.Realgar
7Ins.
8Großblütige Sesbanie
9Meerrettichbaum
10Verberhitzen
11Sub.N.N.
12Obj.
13Realgar
14Auripigment
15Pflanze

sattvapātana von Realgar (RRĀ, V.kh., 13.37-41)
gomūtrairmātuluṅgāmlairdinaṃ bhāvyā manaḥśilā ⁄
tāṃ raktapītapuṣpāṇāṃ rasaiḥ pittaiśca bhāvayet ⁄⁄
dinānte mardayedyāmaṃ mitrapaṃcakasaṃyutam ⁄
guṭikāṃ kācakūpyantaḥ kṣiptvā tāṃ kācakūpikām ⁄
sarvato'ṅgulamānena vastramṛttikayā limpet ⁄⁄
śuṣkāṃ tāṃ vālukāyaṃtre śanairmṛdvagninā pacet ⁄
śuṣke drave nirudhyātha samyak mṛllavaṇairmukham ⁄⁄
caṇḍāgninā pacettāvadyāvad dvādaśayāmakam ⁄
svāṃgaśītaṃ samuddhṛtya bhittvā kūpīṃ samāharet ⁄⁄
ūrdhvalagnaṃ śilāsattvaṃ bālārkakiraṇopamam ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarRealgar
3VarFlasche [Glas]
4Proc
5Verbeinweichen
6Sub.N.N.
7Obj.Realgar
8Ins.
9Urin
10Zitronat-Zitrone
11Blüte
12Galle
13Blüte
14Verbzerreiben
15Sub.N.N.
16Obj.
17Realgar
18mitrapañcaka
19Verbzu einer Kugel formen
20Sub.N.N.
21Obj.Realgar
22Verbhineinlegen, -stellen
23Sub.N.N.
24Obj.Realgar
25OrtFlasche [Glas]
26Verbbeschmieren
27Sub.N.N.
28Obj.Flasche [Glas]
29Ins.vastramṛd
30Verbtrocknen lassen
31Sub.N.N.
32Obj.Flasche [Glas]
33Verberhitzen
34Sub.N.N.
35Obj.Realgar
36Ortvālukāyantra
37OrtFeuer
38Verbverschließen
39Sub.N.N.
40Obj.Flasche [Glas]
41Ins.mṛllavaṇa
42Verberhitzen
43Sub.N.N.
44Obj.Realgar
45OrtFeuer
46Verbabkühlen lassen
47Sub.N.N.
48Obj.Realgar

sattvapātana von Realgar (RAdhy, 250-253)
śreṣṭhā kaṇayarī khalve peṣyā manaḥśilā budhaiḥ ⁄
pidadhyād abhrakeṇāsyaṃ tāṃ kṣiptvā kācakumpake ⁄⁄
dadyāt salavaṇaṃ dagdhāśmacūrṇaṃ mastakopari ⁄
vastramṛttikayā limpet samagramapi kumpakam ⁄⁄
bhaṅktvā pakvaghaṭaṃ kaṇṭhe muktvā mṛlliptakumpakam ⁄
haṭhāgnir jvālanīyo 'dho yāmaṃ dvādaśakaṃ maṇe ⁄⁄
kumpodaraṃ bhavedriktaṃ sattvaṃ galati kaṇṭhake ⁄
kumpaṃ bhaṅktvā śilāsattvaṃ grāhyaṃ yatnena dhīmatā ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarRealgar
3VarFlasche [Glas]
4Proc
5Verbzerreiben
6Sub.N.N.
7Obj.Realgar
8OrtReibstein
9Verbeinfüllen
10Sub.N.N.
11Obj.
12Realgar
13Salz
14Stein
15OrtFlasche [Glas]
16Verbverschließen
17Sub.N.N.
18Obj.Flasche [Glas]
19Ins.abhra
20Verbbeschmieren
21Sub.N.N.
22Obj.Flasche [Glas]
23Ins.vastramṛd
24Verbhineinlegen, -stellen
25Sub.N.N.
26Obj.Flasche [Glas]
27OrtTopf
28Verberhitzen
29Sub.N.N.
30Obj.Realgar

sattvapātana von Realgar (RPrSudh, 6.19/20)
sarpiṣā ca guḍenātha kiṭṭaguggulunātha vā ⁄⁄
dhmātā tu koṣṭhikāyantre muñcet sattvaṃ na saṃśayaḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5Realgar
6Ghee
7Melasse
8Rost
9Bdellium
10Ortkoṣṭhīyantra

sattvapātana von Realgar (RRS, 3.98)
aṣṭamāṃśena kiṭṭena guḍaguggulusarpiṣā ⁄
koṣṭhyāṃ ruddhvā dṛḍhaṃ dhmātā sattvaṃ muñcenmanaḥśilā ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5Rost
6Melasse
7Bdellium
8Ghee
9Realgar
10Ortkoṣṭhī

sattvapātana von Realgar (RRS, 3.99/100)
bhūnāgadhautasaubhāgyamadanaiśca vimarditaiḥ ⁄
kāravallīdalāmbhobhirmūṣāṃ kṛtvātra nikṣipet ⁄⁄
śilāṃ kṣārāmlaniṣpiṣṭāṃ pradhamettadanantaram ⁄
kokilādvayamātraṃ hi dhmānātsattvaṃ tyajatyasau ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarRealgar
3VarTiegel
4Proc
5Verbformen
6Sub.N.N.
7Obj.Tiegel
8Ins.
9dhauta
10Borax
11Randia dumetorum Lam.
12Blatt
13Verbpuṭapāka durchführen
14Sub.N.N.
15Obj.Realgar
16Ins.
17alkalische Stoffe
18saurer Saft
19OrtTiegel