śodhana von vimala (RRS, 2.92)
āṭarūṣajale svinno vimalo vimalo bhavet ⁄
jambīrasvarase svinno meṣaśṛṅgīrase 'thavā ⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.vimala
5Ins.
6Adhatoda vasica Nees
7Zitronat-Zitrone
8Gymnema sylvestre R.Br.

śodhana von vimala (RSS, 1.204)
jambīrasya rasaiḥ svinno meṣaśṛṅgīrasaistathā ⁄
rambhātoyena vā pācyaṃ ghasraṃ vimalaśuddhaye ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.vimala
5Ins.
6Zitronat-Zitrone
7Gymnema sylvestre R.Br.
8Banane

Reinigen von vimala (RMañj, 3.79)
jambīrasya rase svinnā meṣaśṛṅgīrase'thavā ⁄
rambhātoyena vā pācyaṃ ghasraṃ vimalaśuddhaye ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.vimala
5Ins.
6Zitronat-Zitrone
7Gymnema sylvestre R.Br.
8Banane

Reinigen von vimala (RCint, 7.109)
jambīrasya rase svedo meṣaśṛṅgīrase 'thavā ⁄
rambhātoyena vā pāko ghasraṃ vimalaśuddhaye ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.vimala
5Ins.
6Zitronat-Zitrone
7Gymnema sylvestre R.Br.
8Banane

Reinigen von vimala (RCūM, 10.88)
āṭarūṣajalasvinno vimalo vimalo bhavet ⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.vimala
5Ins.Adhatoda vasica Nees

Reinigen von vimala (RRĀ, R.kh., 7.17/18)
karkaṭīmeṣaśṛṅgyutthadravair jambīrajair dravaiḥ ⁄⁄
bhāvayedātape tīvre vimalā śudhyati dhruvam ⁄⁄
1Proc
2Verb
einweichen
3Sub.N.N.
4Obj.vimala
5Ins.
6Zitronat-Zitrone
7Melone
8Gymnema sylvestre R.Br.
9BegleitumstandSonnenlicht

Reinigen von vimala (RRĀ, V.kh., 3.86/87)
suvarṇavarṇaṃ vimalaṃ tāpyaṃ vā kaṇaśaḥ kṛtam ⁄
punarnavāyāḥ kalkasthaṃ kaulatthe svedayejjale ⁄⁄
saindhavairbījapūrāktairyuktaṃ vā poṭalīkṛtam ⁄
dolāyantre dinaṃ svedyaṃ śuddhimāyāti niścitam ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.vimala
5Ins.
6
7punarnavā
8Pferdebohne
9
10saindhava
11Zitronat-Zitrone
12Ortdolāyantra

Reinigen von vimala (RRĀ, R.kh., 7.16/17)
vimalā trividhaṃ pācyā rambhātoyena saṃyutā ⁄
amlavetasadhānyāmlameṣīmūtreṇa peṣayet ⁄⁄
dolāyantre caturyāmaṃ śuddhireṣā mahottamā ⁄
1Var
N.N.
2Varvimala
3Proc
4Verb (3 x)sveday
5Sub.N.N.
6Obj.vimala
7Ins.Banane
8Verbzerreiben
9Sub.N.N.
10Obj.
11vimala
12Indischer Sauerampfer
13kāñjika
14Urin
15Verbsveday
16Sub.N.N.
17Obj.vimala
18Ortdolāyantra

Reinigen von vimala (RPrSudh, 5.94)
vāsārase mardito hi śuddho'tivimalo bhavet ⁄
1Proc
2Verb
zerreiben
3Sub.N.N.
4Obj.
5vāsā
6vimala

Reinigen von vimala (RHT, 9.12)
kṣāraiḥ snehairādau paścādamlena bhāvitaṃ vimalam ⁄
śudhyati tathā ca rasakaṃ daradaṃ mākṣikamapyevam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvimala
3Proc
4Verbeinweichen
5Sub.N.N.
6Obj.vimala
7Ins.
8alkalische Stoffe
9Öl
10Verbeinweichen
11Sub.N.N.
12Obj.vimala
13Ins.saurer Saft

Reinigen von vimala (RSS, 1.202/03)
mūtrāranālataileṣu godugdhe kadalīrase ⁄
kaulatthe kodravakvāthe mākṣikaṃ vimalaṃ tathā ⁄⁄
muhuḥ śūraṇakandasthaṃ svedayedvaravahninā ⁄
kṣārāmlalavaṇaiścaiva tailasarpiḥsamanvitam ⁄
puṭatrayaṃ pradātavyaṃ tatastu śodhitaṃ bhavet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varvimala
3Proc
4Verbhineinlegen, -stellen
5Sub.N.N.
6Obj.vimala
7OrtKnolle
8Verbsveday
9Sub.N.N.
10Obj.vimala
11Ins.
12Urin
13āranāla
14Öl
15Milch
16Banane
17Pferdebohne
18Kodo-Hirse
19OrtFeuer
20Verb (3 x)puṭapāka durchführen
21Sub.N.N.
22Obj.vimala
23Ins.
24alkalische Stoffe
25saurer Saft
26Salz
27Öl
28Ghee