pakvamūṣā

pañcagavya

pañcāja

pañcalavaṇa

pañcamāhiṣa

pañcamṛd

pañcāmṛta

pañcāṅgā

pañcāṅga

pañcāṅgulī

pāribhadra

parpaṭī

Erläuterung:
Hg zwischen zwei Bananenblättern (vgl. Glossar); Material = Eisen-parpaṭī usw.

pāṣāṇabhedin

pātālagaruḍī

pātālayantra

pātanayantra

paṭupañcaka

piśācī

piṣṭī

pītavarga

piṭharī

pittavarga

poṭṭalī

Erläuterung:
ein Beutel zum Einwickeln alchem. Substanzen

prakāśamūṣā

punarnavā

puṣparāga

puṭapāka