sattvapātana von rājāvarta (RCūM, 10.60)
kṣāraiśca lavaṇair gehadhūmaguñjāniśāphalaiḥ ⁄
etairyuktāḥ śilāśmānaḥ sattvaṃ muñcantyaśeṣataḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5alkalische Stoffe
6Salz
7Ruß
8Paternostererbse
9Frucht
10rājāvarta

sattvapātana von rājāvarta (RRĀ, V.kh., 13.77/78)
rājāvartam ayaḥpātre pācayenmāhiṣairghṛtaiḥ ⁄
payobhiśca dinaṃ pacyānmitrapaṃcakasaṃyutam ⁄⁄
rajanyāḥ pañcagavyena piṇḍībaddhaṃ tu kārayet ⁄
khadirāṃgārasaṃyogāt koṣṭhyāṃ sattvaṃ vimuñcati ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varrājāvarta
3Proc
4Verberhitzen
5Sub.N.N.
6Obj.
7Ghee
8Milch
9rājāvarta
10OrtGefäß
11Verberhitzen
12Sub.N.N.
13Obj.
14rājāvarta
15mitrapañcaka
16Kurkuma
17pañcagavya
18Verbzu einer Kugel formen
19Sub.N.N.
20Obj.rājāvarta
21Verberhitzen
22Sub.N.N.
23Obj.rājāvarta
24Ins.Holzkohle
25Ortkoṣṭhī

sattvapātana von rājāvarta (RArṇ, 7.86/87)
taccūrṇaṃ devadeveśi mahiṣīkṣīrasaṃyutam ⁄
vipacedāyase pātre goghṛtena vimiśritam ⁄⁄
taccūrṇitaṃ sureśāni kunaṭīghṛtamiśritam ⁄
saubhāgyapañcagavyena piṇḍībaddhaṃ tu kārayet ⁄
dhamitaṃ khādirāṅgāraiḥ sattvaṃ muñcati śobhanam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varrājāvarta [pulverförmig]
3Proc
4Verberhitzen
5Sub.N.N.
6Obj.
7Milch
8Ghee
9rājāvarta [pulverförmig]
10OrtGefäß
11Verbzerreiben
12Sub.N.N.
13Obj.rājāvarta [pulverförmig]
14Verbzu einer Kugel formen
15Sub.N.N.
16Obj.
17Realgar
18Ghee
19Borax
20pañcagavya
21rājāvarta [pulverförmig]
22Verberhitzen
23Sub.N.N.
24Obj.rājāvarta [pulverförmig]
25Ins.Holzkohle

sattvapātana von rājāvarta (RPrSudh, 5.58/59)
kośātakī kṣīrakando vaṃdhyākarkoṭakī tathā ⁄
kākamācī rājaśamī triphalā gṛhadhūmakaḥ ⁄⁄
rājāvarto rasaireṣāṃ satvaṃ muñcati marditaḥ ⁄
dhmāpitaḥ khadirāṃgārair bhastrikādvitayena ca ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varrājāvarta
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Gerippte Schwammgurke
8kṣīrakanda
9(vandhyā)karkoṭī
10Solanum indicum L.
11rājaśamī
12triphalā
13Ruß
14rājāvarta
15Verberhitzen
16Sub.N.N.
17Obj.rājāvarta
18Ins.
19Holzkohle
20Blasebalg

sattvapātana von rājāvarta (RRS, 3.164/65)
rājāvartasya cūrṇaṃ tu kunaṭīghṛtamiśritam ⁄
vipacedāyase pātre mahiṣīkṣīrasaṃyutam ⁄⁄
saubhāgyapañcagavyena piṇḍībaddhaṃ tu jārayet ⁄
dhmāpitaṃ khadirāṅgāraiḥ sattvaṃ muñcati śobhanam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varrājāvarta [pulverförmig]
3Proc
4Verberhitzen
5Sub.N.N.
6Obj.
7rājāvarta [pulverförmig]
8Realgar
9Ghee
10Milch
11OrtGefäß
12Verbzu einer Kugel formen
13Sub.N.N.
14Obj.rājāvarta [pulverförmig]
15Verbjāray
16Sub.N.N.
17Obj.rājāvarta [pulverförmig]
18Ins.
19Borax
20pañcagavya
21Verberhitzen
22Sub.N.N.
23Obj.rājāvarta [pulverförmig]
24Ins.Holzkohle