sattvapātana von kāsīsa (RRĀ, V.kh., 13.75/76)
caturvidhaṃ tu kāsīsaṃ raktaṃ pītaṃ sitāsitam ⁄
mardayet pittavargeṇa tiktakośātakīdravaiḥ ⁄⁄
kāsamardadravaiścaiva mitrapaṃcakasaṃyutaiḥ ⁄
tadvaṭīḥ koṣṭhikāyaṃtre dhmāte sattvaṃ vimuñcati ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varkāsīsa
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7kāsīsa
8pittavarga
9Gerippte Schwammgurke
10Cassia sophora L.
11mitrapañcaka
12Verbzu einer Kugel formen
13Sub.N.N.
14Obj.kāsīsa
15Verberhitzen
16Sub.N.N.
17Obj.kāsīsa
18Ortkoṣṭhīyantra